Etkili İletişim, Beden Dili ve Sunum Sanatı Sertifika Programı

 

ERBULAK OYUNCULUK VE YAZARLIK EVİ

Kalbi, Zihni ve Davranışları Değiştirme Sanatı

Eğitim Adı: Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi

Eğitim Ekibi: Ülkü AŞARÖZ, Özden ÖZGÜRDAL

Eğitim İçeriği:

İletişimde (yaşam içerisinde) var olan temel elementlerin ve prensiplerin akıcı ve doğal olarak kullanılabilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Yaratıcılığını ortaya çıkarmak, hafızasını güçlendirmek ve hayatını değiştirmek isteyen herkes.

Haftalar / İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler

1.Hafta     İletişim ve Biliş

2.Hafta     İletişim Türleri ve İletişimi Engelleyen Faktörler

3.Hafta     Ruh ve Beden farkındalığı ( Ülkü AŞARÖZ )

4.Hafta     Beden Dili

5.Hafta     İfade Jimnastiği

6.Hafta     Duyum ve Algılama / Zihin Haritalama

7.Hafta     Sahne ve Yaşam İlişkisi ( Özden ÖZGÜRDAL )  

8.Hafta     Ruh ve Beden farkındalığı II ( Ülkü AŞARÖZ )

9.Hafta     Arınma (katharsis) ( Özden ÖZGÜRDAL )

Program Yetkinlikleri ve Kazanımlar;

1.     İletişim prensiplerini kavrarlar.

2.     Sahne gerçekliğini algılarlar.

3.     Hayal güçlerini aktifleştirip sahne gerçekliği oluştururlar.

4.     Güçlü ikna yöntemlerini saptarlar.

5.     Güçlü iletişim bağını kurarlar.

6.     Spontane dürüst davranışı baskı altında gerçekleştirirler.

7.     Yaşadığı dünyanın ve oyun alanının farkına varırlar.

8.     Aktörel benliklerini geliştirir ve güçlendirirler.

9.     Fiziksel ,duyusal ve duygusal ifade biçimlerini geliştirirler.

10.   Kinetik enerji ,dikkat,odaklanma ,farkındalık ,ritm ve zamanlama becerilerini geliştirirler.

11.   Kolektif çalışma yetilerini geliştirirler.

12.   Soyutlama becerisi kazanırlar.

13.   Yaratıcıklarını geliştirirler.

14.   İletişim engellerini aşma yöntemini öğrenirler.

15.   Fiziksel kapasitelerini ve bedensel olanaklarını geliştirirler.

16.   Stresli bir yaşantıyı pozitif bir yaşam ile takas edebilmeyi öğrenirler.

             Eğitim Süresi: 9 Hafta / 27 Saat